Kommende generalforsamling:

Afholdes i Hedehuset, Hovedgaden 371 d. 22. april 2024 kl.19.

Grundejerforeningen Liselundager består af de tre veje Liselundager, Lindegårdsager og Georg Hansens Ager, alle beliggende i Hedehusene i Høje Taastrup Kommune. Grundejerforeningen har eksisteret siden torsdag 28. september 2006 og omfatter 41
én-familie huse, 19 andelsboliger, 22 lejeboliger og 12 bofællesskaber fordelt på overnævnte veje.


Hjemmeside

Grundejerforenings hjemmeside har eksisteret siden 24. februar 2009. Her kan du finde referater af de seneste generalforsamlinger, regnskaber, links, information og vedtægter. Siden bliver løbende udbygget og opdateret.

Har du spørgsmål er du velkommen til at skrive til Leontine Lubeek. E-mail adresse og telefon nr. kan findes under menupunktet Kontakt.

På generalforsamlingen den 29. april 2014 blev det årlige kontingent vedtaget til kr. 2.500,- hvilket det fortsat er.

Indbetaling skal finde sted til forenings konto: 3178 10222362

Ved indbetaling angiv venligst vejnavn og nummer i besked til modtager.

Gerne forkortet med GHA for Georg Hansens Ager, LLA for Liselundager og LGA for Lindegårdsager.
F.eks. Lindegårdsager 29 = LGA29

Opkrævning af restance pålægges iflg. vedtægtsændringer, godkendt på en Ny Generalforsamling den 19. juni 2012, et rykkergebyr på 100 kr.

Såfremt et medlem er i restance er man ikke stemmeberettiget på generalforsamlingen. Bestyrelsen kan sende restance til opkrævning via inkasso.

Du kan finde de nyeste vedtægter, opdateret d. 17. august 2021, her


OBS! Du skal have Adobe Reader for at se filen. Adobe Reader kan downloades her Fjernvarme

Da vi holdt Generalforsamling d.26. april 2022, var der to repræsentanter fra Høje-Taastrup Fjernvarme som fortalte om den kommende fjernvarme løsning. Deres præsentation kan ses her

Hjertestarter

Så er det lykkedes os at få en Hjertestarter bevilliget af Trygfonden og den hænger tilgængelig på bagsiden af muren ved Birthe Mariehjemmets  parkeringsplads.